Kohti monimuotoisempaa työyhteisöä

Kansainvälinen rekrytointi nostetaan usein esiin ratkaisuna työvoimapulaan. Monimuotoisempi työyhteisö voi hyödyttää yritystä ja liiketoimintaa eri tavoin osaamisen monipuolisuudesta uusiin markkinoihin ja kasvuun. Moni yritys saattaa kuitenkin pohtia, minkälaisia käytännön toimenpiteitä työyhteisön monimuotoistuminen edellyttää ja mistä aloittaa.

Ensimmäinen ja tärkein askel kohti monimuotoisempaa työyhteisöä on ihmisten pitäminen keskiössä strategiasta käytännön toimenpiteisiin. Kansainvälisessä rekrytoinnissa ja monimuotoisessa työyhteisössä tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi erilaisuuden arvostamista ja läpinäkyvyyttä rekrytoinnissa. Se voi myös olla kielitietoisuutta kuten kielen opiskelun tukemista, visuaalisia ohjeita ja samaa kieltä ymmärtäviä työpareja, eri kulttuurien tai uskontokuntien tärkeiden tapojen ja loma-aikojen huomiointia, tai suomalaisen työkulttuurin ja -tapojen esiintuomista perehdytyksessä.

Päivittäiseen työntekoon vaikuttavia asioita voi muuttaa nopeallakin aikataululla jo ensimmäisen kansainvälisen työntekijän kohdalla. Organisaation ja työyhteisön läpileikkaavan monimuotoisuuden rakentaminen ja hyvä johtaminen vaatii enemmän aikaa ja muita resursseja. Kansainvälistyville organisaatioille ja monimuotoistuville työyhteisöille on tarjolla paljon tukea ja taustamateriaalia. Kannattaa ottaa yhteyttä International House Tampereen asiantuntijoihin. Heiltä saat lisätietoa tarjolla olevista julkisista palveluista ja tukea kansainväliseen rekrytointiin.

Vinkkejä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen ja johtamiseen

 • Pidä ihmiset keskiössä
 • Osallista oma työyhteisö
 • Huomioi monimuotoisuuden eri puolet kaikessa toiminnassa
 • Vältä oletusten tekemistä vaan selvitä toiveet ja tarpeet kysymällä
 • Kohtele kaikkia tasavertaisesti
 • Kohtaa haasteet ratkaisukeskeisesti
 • Hyödynnä julkisia ja maksullisia palveluita
 • Ole kärsivällinen ja määrätietoinen hitaammankin muutoksen edessä
 • Pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus

Käytännön esimerkkejä

 • Lisää monimuotoisuuslauseke rekrytointi-ilmoituksiin ja mieti, riittäisikö työn suorittamiseen esimerkiksi englannin kielen taito.
 • Keskity rekrytoinnissa osaamista ja potentiaalia selvittäviin kysymyksiin ja tehtäviin.
 • Ota rekrytointiin ja perehdytykseen mukaan tulevan tiimin jäseniä.
 • Tarjoa perehdytystä ja ohjeistusta usealla kielellä, tarvittaessa myös kuvia hyödyntäen.
 • Sopikaa yhteiset säännöt mm. työkielestä, kahvitaukojen kielestä, kollegoiden tukemisesta ja ristiriitatilanteiden ratkomisesta.
 • Tarjoa työyhteisön jäsenille suomen, ruotsin ja englannin kielikursseja.
 • Etsi uudelle kansainväliselle työntekijälle kollegoiden keskuudesta pari, joka voi tukea perehdytyksessä ja työssä oppimisessa.
 • Tarjoa työyhteisön jäsenille kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja tiedostamattomien ennakkoluulojen koulutusta.
 • Ota yhteyttä International House Tampereen asiantuntijoihin ja hyödynnä ilmaiset tukipalvelut.
 • Katso neuvoja ja käytännön vinkkejä myös kirjallisesta materiaalista, kuten Kansainvälisen rekrytoinnin oppaasta, Työnantajan monimuotoisuusoppaasta, Kielitietoinen rekrytointi ja työyhteisö -oppaasta ja Kielibuusti-hankkeen sivuilta.

Lue lisää