Julkiset palvelut tukevat voimalla pirkanmaalaisten yritysten kansainvälisiä rekrytointeja

Pirkanmaan alueella panostetaan pitkäjänteisesti yritysten kansainvälisten rekrytointien tukemiseen. Juuri toteutetussa kansainvälisen rekrytoinnin tukipalvelussa Kv-liigassa käsiteltiin paikallisten yritysten tarpeita ja valmiuksia muun muassa kansainväliseen kasvuun ja vientiin sekä ulkomaalaisen työvoiman palkkaamiseen. Monissa tapauksissa julkiset palvelut tarjosivatkin hyödyllistä ja käytännöllistä lisätukea Kv-liigaa toteuttaneiden International Fox Agencyn asiantuntijoiden lisäksi.

Kv-liigassa käytyjen keskustelujen perusteella tarjolla olevat julkiset palvelut kiinnostavat yrityksiä, ja koulutusten ja tapaamisten kautta saatua tietoa pidettiin hyödyllisenä. Sekä alueellisia että kansallisia tukipalveluita on monipuolisesti tarjolla, ja yritysten on myös aiempaa helpompi löytää omaan tilanteeseen soveltuvat palvelut muun muassa International House Tampereen kautta. Yrityksille suunnattuja kansainvälisen rekrytoinnin palveluita on järjestelmällisesti kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita, ja kattaukseen on hyvä tutustua kansainvälisiä rekrytointeja suunnitellessa.

International House Tampere tarjoaa pirkanmaalaisille työnantajille kattavaa kansainvälisen osaamisen ja rekrytoinnin neuvontapalvelua, sekä auttaa yrityksiä löytämään sopivia työntekijöitä Suomesta ja ulkomailta. Neuvontapalvelua voi lisäksi hyödyntää esimerkiksi yrityksille suunnattujen taloudellisten tukien hakemiseen. Pirkanmaan alueen ajankohtaiset rekrytointitapahtumat on myös helppo löytää International House Tampereen verkkosivuilta.  

Pirkanmaan TE-toimiston kautta yritys saa asiantuntevaa tukea kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin. Yrityspalveluiden kansainvälisen rekrytoinnin tiimin avulla löytyy osaajia avoimiin työtehtäviin. TE-toimiston EURES-asiantuntijoiden (European Employment Services) kautta työnantaja saa kattavasti tietoa eurooppalaisesta yhteistyöverkostosta, jonka avulla työntekijöiden ja työnantajien on helppo löytää toisensa. Palvelu auttaa yritystä  muun muassa rekrytoinnin suunnittelussa ja käynnistämisessä, kohdemaiden valinnassa, hakemusten vastaanotossa ja esivalintojen tekemisessä. TE-toimiston kautta saa myös tietoa erilaisista palkkaamisen tuista, kuten EURES Targeted Mobility Scheme -tuki. Viennistä kiinnostuneet yritykset voivat puolestaan hyödyntää rekrytoinneissaan Business Finlandin Talent Explorer -rahoitusta.

Kirjallisessa muodossa tietoa kansainvälisestä rekrytoinnista löytyy aihepiiriä kokonaisvaltaisesti käsittelevästä Kansainvälisen rekrytoinnin oppaasta. Opas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se sisältää yksityiskohtaisia neuvoja osaajien löytämisestä, rekrytoinnin eri vaiheista, uuden työntekijän perehdyttämisestä ja asettautumisen palveluista. Työpaikkailmoitusten julkaisemiseen voi hyödyntää Jobs in Finland-verkkosivustoa, jolla julkaistaan Suomessa tarjolla olevat englanninkieliset työpaikat. Lisäksi toukokuussa 2022 julkaistu Työmarkkinatori tarjoaa digitaalisen alustan työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle, sekä kootusti tietoa työnantajille suunnatuista palveluista. Eri alustojen mahdollisuuksiin kannattaakin tutustua kun rekrytoinnit ovat ajankohtaisia.

Rekrytointien edetessä myös uudet kansainväliset työntekijät tarvitsevat tukea asettautumiseen. International House Tampereen palvelupisteestä uusi työntekijä saa asiantuntevaa ohjausta virallisten asioiden hoitamiseen ja tietoa Pirkanmaan alueen palveluista itselle ja perheenjäsenille. Palvelupisteen neuvontapalvelu Mainio toimii 13 kielellä ja se on asiakkaille täysin ilmainen. Mainiosta saa tietoa muun muassa asumiseen, koulutukseen, terveydenhoitoon ja muihin arjen asioihin. Lisäksi yritykset voivat saada tukea Kokka kohti Suomea -hankkeen yrityksille tarjoamista Kasvua kansainvälisistä osaajista –asettautumispalveluista.  

Osaavan työvoiman saatavuus on yritysten kasvun edellytys ja kilpailu työvoimasta kiihtyy vuosi vuodelta. Tästä syystä yritysten tuleekin kehittää kansainvälisen rekrytoinnin osaamistaan pitkäjänteisesti. Yritysten työnantajakuvan, rekrytointiosaamisen ja monimuotoisuutta tukevien johtamistaitojen kehittämiseksi on tarjolla maksuton IMAGO-valmennuspalvelu. Kansalliset ja alueelliset julkiset palvelut tarjoavat monipuolista tukea yrityksille Pirkanmaalla kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheisiin ja vastauksia myös haastavimpiin kysymyksiin. Palveluihin voi tutustua hyvissä ajoin, vaikka rekrytointien käynnistäminen olisi vielä kaukana horisontissa. Eri palveluiden asiantuntijat neuvovat mielellään ja ohjaavat yrityksen soveltuvien palveluiden käyttäjiksi. Hyvät neuvot ja tuki ovat siis vain yhteydenoton päässä!