Jos osaavaa työvoimaa ei hyödynnetä, haaskataan paljon potentiaalia niin yksittäisen organisaation kuin yhteiskunnankin tasolla

Rajkumar Sabanadesan on kokenut liikkeenjohdon konsultti ja yrittäjä, jolle kansainvälisyys on arkipäivää. Kansainvälistä rekrytointia Rajkumar pitää ehdottoman tärkeänä. Suomen kaltaiselle pienelle maalle muun muassa viennin kasvu ja osaajien pitovoima on olennaista. Rajkumarilla on käytännön kokemusta kansainvälisestä rekrytoinnista muun muassa työnantajan ja mentorin näkökulmasta. Vuosien varrella Rajkumar on tavannut satoja kansainvälisiä opiskelijoita. Valtaosa heistä haluaisi jäädä Suomeen valmistumisen jälkeen, mutta työllistyminen on edelleen haastavaa. Tähän Rajkumarkin toivoo selkeää muutosta.

Jos osaavaa työvoimaa ei osata hyödyntää, haaskataan paljon potentiaalia niin yksittäisen organisaation kuin yhteiskunnankin tasolla. Rajkumar kehottaakin yritysjohtoa ajattelemaan kansainvälistä rekrytointia myös yrityksen elinvoimaisuuden ja kasvun kannalta. Kansainvälinen osaaja voi olla hyvinkin kekseliäs, yritteliäs ja luova. Esimerkiksi viennin edistämisessä kansainvälinen osaaminen ja kohdemarkkinoiden tuntemus ovat usein avainasemassa. Suomalaisilla palveluilla, tuotteilla ja koulutuksella on paljon vienti- ja kasvupotentiaalia.

Rajkumar haluaa haastaa yritysjohtajia tarkastelemaan omaa toimintaa ja ajatusmalleja varmistaakseen, että ne varmasti palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla oman organisaation strategisia ja käytännön tavoitteita. Ihmiset haluavat helppoja ratkaisuja, mutta ne eivät ole välttämättä kestäviä. Helppoon ratkaisuun päädytään usein vanhoja toiminta- ja ajattelumalleja hyödyntämällä, mutta parempaan ratkaisuun voidaan päästä mahdollistamalla oivallusta ja innovaatioita. Helppo ratkaisu voi myös kertoa siitä, että varsinainen tarve merkittävään kasvuun ja kehitykseen puuttuu vielä. Kansainvälisen rekrytoinnin suhteen tarve kylläkin on todellinen etenkin yhteiskunnallisella tasolla. Liike-elämä on yhteiskuntamme pilareita ja sen elinvoimaisuus on olennaista menestyksekkään tulevaisuuden kannalta. Suomalainen yritystoiminta ei voi edistyä ja kasvaa, jos kaikkea potentiaalia, mukaan lukien kansainvälisten osaajien työpanosta, ei hyödynnetä.

Rajkumarille ihminen on tärkein tekijä, ja niin johtajien ja kansainvälisten osaajienkin tukeminen, motivointi ja inspirointi oman toiminnan kulmakiviä. Rajkumarin mukaan on olennaista, miten kansainvälisestä rekrytoinnista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista puhutaan yritysjohdon kanssa. Miten heitä kannustetaan ja tuetaan strategisen ja käytännön toiminnan kehittämisessä sekä työyhteisön johtamisessa uudenlaisessa tilanteessa ja mahdollisten haasteiden edessä. Myös KV-liigassa yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille tarjottu tuki ja valmennus on koettu hyvin arvokkaaksi. Keskusteluissa on käsitelty paitsi kansainvälisen rekrytoinnin käytännön yksityiskohtia myös laajempia kysymyksiä esimerkiksi työyhteisön monimuotoisuuden edistämisestä. Yrityksen arjessa esimerkiksi kielitaito voi nousta olennaiseksi tekijäksi kansainvälisessä rekrytoinnissa, ja sekin on monitahoinen kysymys. Kansainvälisiä työntekijöitä tulisi kannustaa opiskelemaan ja käyttämään suomea ja vastaavasti koko yhteisöä kehittämään esimerkiksi englannin kielen taitoja. Käytännön keinoja on hyvä pohtia yhdessä niin asiantuntijoiden kuin koko työyhteisönkin kanssa.

KV-liigan tavoitteena on ollut vastata pk-yritysten organisaatiokohtaisiin tarpeisiin kansainvälisen rekrytoinnin erityiskysymyksissä. Palvelukokeilu on vahvistanut käsitystä siitä, että aihepiirin monipuolisille palveluille on tarvetta. Kansainvälinen rekrytointi vaikuttaa monitahoisesti niin yksittäiseen työntekijään, työyhteisöön kuin organisaationkin toimintaan. Kun yritys on avoin kansainvälistymiselle ja työyhteisön monimuotoistumiselle, se mahdollistaa uusia avauksia, jotka muuten saattaisivat jäädä kokonaan huomaamatta. Jos tämän mahdollisuuksien oven avaaminen kiinnostaa, ottakaa ihmeessä yhteyttä KV-liigan tai International House Tampereen asiantuntijoihin sähköpostitse international@tampere.fi keskustelun ja ideoinnin aloittamiseksi.

KV-liiga on Pirkanmaan alueen yrityksille suunnattu palvelupilotti, joka toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan TE-palveluiden, International House Tampereen ja International Fox Agencyn kanssa. Lisätietoja International Tampereen verkkosivuilla internationaltampere.fi/kv-liiga.