KV-liiga avasi kansainvälisen rekrytoinnin pelikentän pirkanmaalaisille yrityksille

Osaavan työvoiman saatavuus on suomalaisten yritysten kasvun mahdollistaja, mutta kansainvälinen rekrytointi on vielä monelle yritykselle vieras pelikenttä. Pirkanmaan TE-toimiston, International House Tampereen ja International Fox Agencyn yhteistyönä toteutettu Kv-liiga neuvontapalvelu kohdennettiin kansainvälisen rekrytoinnin ensiaskeleista kiinnostuneille pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvontapalvelupilotti käynnistettiin lokakuulla 2021 ja se saatiin päätökseen huhtikuussa 2022. Pilotin aikana palveluun ilmoittautui 15 kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostunutta yritystä, joista 12 hyödynsi palvelua kokonaisuudessaan.

Palvelu oli yrityksille maksutonta ja se sisälsi alkukartoituksen, kuusi (6) tuntia yksilöityä asiantuntijaneuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin ammattilaisilta sekä sähköisen tukityökalun HRocketRelon. Palvelun aikana oli mahdollista saada tietoa muun muassa kansainvälisen osaajan asettautumisen tukemisesta, kansainvälisistä rekrytointikanavista, työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, palkkaamisen tuista ja ulkomaantyöskentelystä. Tarkoituksena oli tarjota vastauksia yritysten pieniin ja suuriin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksiin, joihin isommille joukoille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ei samassa määrin pystytä pureutumaan.

Kv-liigassa jokainen yritys sai omiin tarpeisiinsa räätälöityä neuvontaa, koulutusta ja ohjausta itselleen sopivassa muodossa. Suurin osa yrityksistä pyysi koulutusta kansainvälisen rekrytoinnin perusteista ja prosessista sekä erityisen suosittuna aihepiirinä olivat ulkomaantyöskentelyn ja etätyön kysymykset. Yritysten joukosta löytyi myös viennistä kiinnostuneita organisaatioita, ja kaikki toivoivat lisätietoa yrityksille suunnatuista julkisista tukipalveluista. Moni palveluun osallistunut asiantuntija halusi kasvattaa omaa osaamistaan kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä rekrytoinnissa yrityksen tulevia vaiheita silmällä pitäen.

Osallistuneet yritykset eivät edustaneet vain tiettyä alaa tai tietyssä vaiheessa olevaa yritysjoukkoa. Mukana oli muun muassa ohjelmistokehitykseen erikoistuneita yrityksiä, siivous- ja hoiva-alan yrittäjiä ja useampaa alaa palvelevia rekrytointiyrityksiä. Osa yrityksistä oli nuoria innovatiivisia startupeja ja osa jo paikkansa markkinoilla vakiinnuttaneita isompia toimijoita. Jokaisella palveluun osallistuneella yrityksellä oli oma tarina ja tarve, johon Kv-liigan räätälöity palvelu pystyi hyvin vastaamaan. Palvelu sai käyttäjiltään erinomaista palautetta ja yritysten edustajat kokivat oppineensa lisää kansainvälisestä rekrytoinnista sekä saaneensa vastauksia heitä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Kv-liigan tarkoituksena ei ollut ainoastaan toteuttaa neuvontapalvelua, mutta myös lisätä yritysten tietoisuutta kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä yrityksille. Palvelun markkinointitempaukset saivatkin hyvin huomiota sosiaalisen median kanavissa ja keväällä 2022 julkaistut artikkelit otettiin yleisössä hyvin vastaan. Markkinointitempausten ja yritysten suorakontaktoinnin tuloksena Pirkanmaan TE-palveluiden ja International House Tampereen tarjoamien yrityksille suunnattujen palveluiden tunnettuus kasvoi.

Kv-liiga neuvontapalvelu oli hieno jatke Pirkanmaan TE-palveluiden ja International House Tampereen yrityksille suunnatun tuen palveluvalikoimaan. Pilotin opit otetaan varmasti käyttöön ja hyödynnetään yrityksille suunnattujen uusien julkisten palveluiden rakentamisessa. Kansainvälinen rekrytointi on taitolaji ja kansainvälistyminen fiksu valinta kasvua ja kilpailuetua hakeville yrityksille. Suuret kiitokset Kv-liigaan osallistuneille yrityksille sekä palvelun rakentamista ja markkinointia tukeneille tahoille!